Results

:: locations >> online results....
F.E.ENGINEERING SEMESTER EXAMINATION
140718-FE-
Sem-I-CBGS
260718-FE-SEM-II-CBGS-MAY-2018 260718-FE-SEM-I-CBGS-
CHOICE-BASED-MAY 2018
060818-FE-SEM-II-CBGS-REV-NOV-2017 060818-FE-SEM-I-CBGS-REV-DEC-2017
080818-FE-SEM-I-
CBGS-REV-DEC-2017
080818-FE-SEM-II-
CBGS-REV-NOV-2017
080818-FE-SEM-II-CBGS-
CHOICE-BASE-REV-NOV-2017
130818-FE-SEM-I-CBCGS-
REV-DEC-2017.pdf
 
B.E.COMPUTER SEMESTER EXAMINATION
260718-BE-COMP-SEM-III-CBCS-ATKT-MAY-2018
260718-BE-COMP-SEM-III-CBGS-ATKT-MAY-2018 260718-BE-COMP-SEM-IV-CBCS-REGULAR-MAY-2018 260718-BE-COMP-SEM-IV-CBGS-ATKT-MAY-2018
260718-BE-COMP-SEM-V-
CBGS-ATKT-MAY-2018
260718-BE-COMP-SEM-VI-
CBGS-ATKT-MAY-2018
260718-BE-COMP-SEM-VI-
CBGS-REGULAR-MAY-2018
080818-BE-COM-SEM-VII-REVISED-CBGS-MAY-2018
 
B.E.CIVIL SEMESTER EXAMINATION
180718-BE-CIVIL-SEM-VII-
CBGS-MAY-2018

180718-BE-CIVIL-SEM-VII-
CBGS-REV-NOV-2017

260718-BE-CIVIL-SEM-VIII-
CBSGS-MAY-2018

010818-SEM-III-CBCS-ATKT-MAY-2018
010818-SEM-III-CBGS-ATKT-MAY-2018
010818-SEM-IV-CBCS-REGULAR-MAY-2018
010818-SEM-IV-CBGS-ATKT-
MAY-2018

010818-SEM-V-ATKT-CBGS-
MAY-2018

010818-SEM-VI-CBGS-ATKT-
MAY-2018

010818-SEM-VI-REGULAR-
MAY-2018

 
B.E.MECH SEMESTER EXAMINATION
130718-SEM-VII- CBGS-MAY-2018
130718-SEM-VII- CBGS-(REV.)-NOV-2017
270718-SEM-VIII-
CBSGS-MAY-2018.pdf

280718-SEM-03-CBCS-ATKT
280718-SEM-03-CBGS-ATKT
280718-SEM-04-CBCS-REG
280718-SEM-04-CBGS-ATKT
280718-SEM-05-ATKT
280718-SEM-06-ATKT-CBGS
280718-SEM-06-REGULAR-CBGS
080818-BE-MECH-SEM-VII-REVISED-CBGS-MAY-2018
   
B.E.COMPUTER ENGINEERING SEM - VII (CBGS) EXAMINATION - MAY 2018
070718-BE-Sem-VII-CBGS
 
GAZETTE FIRST YEAR ENGINEERING EXAMINATION - NOV. & DEC. 2017
0862018-FE-Sem-II-CBGS
0862018-FE-Sem-II-CBCS-GRADING-SYSTEM
0862018-FE-Sem-I-CBGS
0862018-FE-Sem-I-CBGS-CHOICE BASED
 
GAZETTE FIRST YEAR ENGINEERING SEMESTER II (CBCG) EXAMINATION - MAY & NOV. 2017
210418-01-Gazette-FE-SEM-II-CBCG
210418-02-Gazette-FE-SEM-II-CBCG
210418-03-Gazette-FE-SEM-II-CBCG
 
REVOLUTION RESULT OF NOV. - DEC. 2017
Computer Dept.-02.04.2018
Sem-III(Reg.) | Sem-III(ATKT) | Sem-IV(ATKT) |
Sem-V(Reg.)
Civil Dept.-02.04.2018
Sem-III(Reg.) | Sem-III(ATKT) | Sem-IV(ATKT) |
Sem-V(ATKT) | Sem-V(Reg.) | Sem-VI(ATKT)
All Mech. Dept.-02.04.2018
Sem-III(Reg.) | Sem-III(ATKT) | Sem-IV(ATKT) |
Sem-V(ATKT) | Sem-V(Reg.) | Sem-VI(ATKT)
 
RESULT OF NOV. - DEC. 2017
All Computer Div.-16.02.2018
Sem-III(Reg.) | Sem-III(ATKT) | Sem-IV(ATKT) | Sem-V(Reg.) | Sem-V(ATKT) | Sem-VI(ATKT)
All Civil Div.-28.02.2018
Sem-III(Reg.) | Sem-III(ATKT) | Sem-IV(ATKT) | Sem-V(ATKT) | Sem-V(Reg.) | Sem-VI(ATKT)
All Mech. Div.-28.02.2018
Sem-III(Reg.) | Sem-III(ATKT) | Sem-IV(ATKT) | Sem-V(ATKT) | Sem-V(Reg.) | Sem-VI(ATKT)
 
F.E. SEM - I (CBGS)-16.02.2018 F.E. SEM - II (CBGS)-22.02.2018
F.E. SEM - II (CBGS)-04.03.2018
F.E. SEM - I (CBGS)-27.02.2018
RESULT OF THE REVALUATION CASES 2017
FE-Sem-I(CBGS)(CHOICE BASED)
F.E-SEM-I-CBGS-31.10.2017 F.E-SEM-II-CBGS-31.10.2017
F.E-SEM-I-CHOICE-BASED-31.10.2017 F.E-SEM-II-CHOICE-BASED-31.10.2017
F.E-SEM-I-CBGS F.E-SEM-II-CBGS

CIVIL GAZETTE REVAL MAY 2017
Sem.III (ATKT) Sem.IV (Regular) Sem.IV (ATKT) Sem.V (ATKT) Sem.VI (Regular)

MECHANICAL GAZETTE MAY 2017
Sem.III (ATKT) Sem.IV (Regular) Sem.IV (ATKT) Sem.IV (ATKT) Sem.V (ATKT) Sem.VI (Regular)

COMPUTER GAZETTE REVAL MAY 2017
Sem.III (ATKT) Sem.IV (Regular) Sem.IV (ATKT) Sem.V (ATKT) Sem.VI (Regular)

Date Particular's
28/102017
   F.E.Sem-1(CBCGS)
18/09/2017
   F.E.Sem-1(CBCGS)
24/08/2017
   F.E.SEM. II CBCGS 2017
18/08/2017
   F.E. SEM-II-August 2017
29/07/2017
   University of Mumbai Approved of Civil & Computer Results
   Updated Gazette Computer Sem III ATKT May 2017
   Updated Gazette Comp Sem VI Regular May 2017
   Updated Gazette Comp Sem V ATKT May 2017
   Updated Gazette Comp Sem IV Regular May 2017
   Updated Gazette Comp Sem IV ATKT May 2017
   Updated Gazette Civil Sem III (ATKT) 2017
   Updated Gazette Civil Sem IV Regular May 2017
   Updated Gazette Civil Sem IV (ATKT) 2017
   Updated Gazette Civil Sem V (ATKT) 2017
   Updated Gazette Civil Sem VI(Reg) 2017 Gazette
28/07/2017
------------------------ Reval Results ----------------------------
   Reval Civil Sem III Regular Dec 2016
   Reval Civil Sem III ATKT Dec 2016
   Reval Civil Sem IV ATKT Dec 2016
   Reval Civil Sem V Regular Dec 2016
   Reval Mech Sem III Reval Regular Dec 2016
   Reval Mech Sem III Reval ATKT Dec 2016
   Reval Mech Sem IV Reval ATKT Dec 2016
   Reval Mech Sem V Reval Regular Dec 2016
------------------------ End Reval Results -----------------------
   Updated Gazette Civil Sem III Regular Dec 2016
   Updated Gazette Civil Sem III ATKT Dec 2016
   Updated Gazette Civil Sem IV ATKT Dec 2016
   Updated Gazette Mech Sem III Regular Dec 2016
   Updated Gazette Mech Sem V Regular Dec 2016
26/07/2017
   University of Mumbai Approved Results
   Updated Mech Sem III(ATKT) May 2017 Results
   Mech Sem IV(Reg) May 2017 Results
   Mech Sem IV(ATKT) May 2017 Results
   Mech Sem V(ATKT) May 2017 Results
   Mech Sem VI Regular May 2017 Results
03/04/2017
   T.E.Civil-Engg.SEM-III-CBGS-(Regular)-Nov.16
03/04/2017
   T.E.Mech-Engg.SEM-V-CBGS-(Regular)-Nov-16
03/04/2017
   S.E.Mech-Engg.SEM-IV-CBGS-(ATKT)-Nov-16
03/04/2017
   S.E.Mech-Engg.SEM-III-CBGS-(Regular)-Nov-16
03/04/2017
   S.E.Mech-Engg.SEM-III-CBGS-(ATKT)-Nov-16
03/04/2017
   S.E.Civil-Engg.SEM-III-CBGS-(Regular)-Nov.16
03/04/2017
   S.E.Civil-Engg.SEM-III-CBGS-(ATKT)- Nov.16
03/04/2017
   S.E.Civil-Engg.SEM-IV-CBGS-(ATKT)
09/03/2017
   F. E. Sem-I Credit Based Nov.- Dec. 2016
09/03/2017
   F. E. Sem-I Choice Based Nov.- Dec. 2016
09/03/2017
   F.E. Sem- II (CBGS) Nov. - Dec. 2016
22/05/2016
   F.E. Sem - I (CBGS) in May, 2016.
22/05/2016
   F.E. Sem - II (CBGS) in May, 2016.